MB7-701 exam    | OG0-093 exam    | MB2-701 exam    | 70-410 exam    | 74-697 exam    | 1Z0-144 exam    | 70-412 exam    | MB2-702 exam    | C_HANASUP_1 exam    | 70-331 exam    | 70-533 exam    | 70-346 exam    | 70-413    | 70-467    | A00-211    | 70-332    | 70-412    | VCP-550    | 810-401    | AWS-SysOps    | 70-346    | 1Z0-053    | MB2-700    | 1Z0-060    | 70-463    | EX200    | C4040-250    | 300-115    | 640-554    | 70-533    | 70-532    | VCP550    | 70-417    | MB2-703    | 70-331    | 220-802    | C4040-252    | C_TADM51_731    | 1Z0-061    | 70-487    | 400-101    | CCD-410    | 70-410 exam    | 70-488 exam    | 70-461 exam    | MB5-705 exam    | 200-120 exam    | 70-486 exam    | 70-411 exam    | 70-480 exam    | 70-346 exam    | E10-001 exam    | VCP-550 exam    | 1Z0-062 exam    | 70-466 exam    | 200-101 exam    | 70-489 exam    | MB2-701 exam    | 640-864 exam    | provided 70-411 answers and questions cheap C4040-250 free for download cheap HP0-S41 certs top 312-49v8 cert sale best 9L0-422 cert offer MB5-705 sale best C_A1FIN_10 pdf offer 70-467 exam download latestCISSP question pass C_TFIN52_66 dump No.1 70-532 exam 70-480 exam    | 70-346 exam    | 70-462 exam    | 70-347 exam    | 70-412 exam    | 70-483 exam    | C2020-702 exam    | MB2-704 exam    | MB7-701 exam    | SK0-003 exam    | AWS-SysOps exam    | HP0-S41 exam    | HP2-B115 exam    | C4040-251 exam    | 74-343 exam    | 74-697 exam    | 98-367 exam    | ICGB exam    | SSCP exam    |

成為會員 關於我們 聯絡我們 設成首頁

boom chat chat
 
名: 騰騰姓:雞英文名 :TengTeng Cock
性別: 出生日期:15/4/2000
住址: http://youth-online.com/character/tengteng/index.html
性格: 騰雞、驚青、緊張、細膽、怕羞、怕死、怕黑
特徵:

1. 正所謂「走得快,好世界!」跑得永遠比人快
2. 一定要生存於光明的地方,永遠向著光奔走飛馳
3. 一見黑,即全身發抖騰騰震
4. 驚青時會流大滴汗

親屬: Potato媽媽 (媽咪出品必屬佳品)
自我評估: 本雞乃好雞一名,尚未娶妻,有良好嗜好。騰雞性 格,獨特非常,人見人愛,愛不惜手,抵死搞笑 .....
 
     
 
關 於 我 們 | 網 站 聲 明 | 私 隱 政 策 聲 明服 務 條 款 | 聯 絡 我 們
Copyright© YouthOnline Association. All rights reserved.